Tsubaki Factory Concert Tour 2024 Haru "C'mon Everybody
Tag Halle Präfektur Öffnung Konzert Starts
5/3 Harmony Hall Zama Dai Hall Kanagawa 13:00 14:00
17:00 18:00
5/11 Tokai-shi Geijutsu Gekijou Aichi 13:30 14:15
17:00 17:45
5/25 NHK Osaka Hall Osaka 13:00 14:00
17:00 18:00

 KONZERT MERCHANDISE