CHICA#TETSU
REINA ICHOKA (LEADER)


RIKA SHIMAKURA


SHIORI NISHIDA


SAYA

EGUCHI