Members von Tsubaki-Factory


Hier findet ihr die Members von Tsubaki-Factory


RIKO YAMAGISHI


AMI TANIMOTO


MIZUHO ONO


MAO AKIYAMA


SHIORI YAGI


RUNO YOFU

KISORA NIINUMA


YUMENO KISHIMOTO


SAORI ONODA


YUUMI KASAI


MARINE FUKUDA