Members von Tsubaki-Factory


Hier findet ihr die Members von Tsubaki-FactoryAMI TANIMOTO

Leader
Leader

SAORI ONODA


YUUMI KASAI


MARINE FUKUDA


ISHII MIHANE


DOI FUKA


MIZUHO ONO

Sub-Leader
Sub-Leader

MAO AKIYAMA


SHIORI YAGI


RUNO YOFU


MURATA YUU