Ryūsei BoySAKI

SHIMIZU


MAASA

SUDO


RISAKO

SUGAYA


MOMOKO TSUGUNAGA


MIYABI

NATSUYAKI


CLOSE-UP

VERSION


CINAMI

TOKUNAGA


YURINA

KUMAI


DANCE SHOT

VERSIONOtakebi Boy Wao!


SAKI

SHIMIZU


MAASA

SUDO


RISAKO

SUGAYA


MOMOKO TSUGUNAGA


MIYABI

NATSUYAKI


CLOSE-UP

VERSION


CINAMI

TOKUNAGA


YURINA

KUMAI


DANCE SHOT

VERSION
Tomodachi wa Tomodachi Nanda!SAKI

SHIMIZU


MAASA

SUDO


RISAKO

SUGAYA


MOMOKO TSUGUNAGA


MIYABI

NATSUYAKI


CLOSE-UP

VERSION


CINAMI

TOKUNAGA


YURINA

KUMAI


DANCE SHOT

VERSIONMaji Bomber!!SAKI

SHIMIZU


MAASA

SUDO


RISAKO

SUGAYA


MOMOKO TSUGUNAGA


MIYABI

NATSUYAKI


CLOSE-UP

VERSION


CINAMI

TOKUNAGA


YURINA

KUMAI


DANCE SHOT

VERSIONShining PowerSAKI

SHIMIZU


MAASA

SUDO


RISAKO

SUGAYA


MOMOKO TSUGUNAGA


MIYABI

NATSUYAKI


CLOSE-UP

VERSION


CHINAMI

TOKUNAGA


YURINA

KUMAI


DANCE SHOT

VERSIONHeroine ni Narō ka!


SAKI

SHIMIZU


MAASA

SUDO


RISAKO

SUGAYA


MOMOKO TSUGUNAGA


MIYABI

NATSUYAKI


CLOSE-UP

VERSION


CHINAMI

TOKUNAGA


YURINA

KUMAI


DANCE SHOT

VERSIONHeroine ni Narō ka!

Solo Dance Version


SAKI

SHIMIZU


MAASA

SUDO


RISAKO

SUGAYA


MOMOKO TSUGUNAGA


MIYABI

NATSUYAKI


CLOSE-UP

VERSION


CHINAMI

TOKUNAGA


YURINA

KUMAI


DANCE SHOT

VERSION