ANGERME concert tour 2024 spring "Secret secret"
Tag Halle Präfektue Öffnung Konzert Starts
4/6 Mori no Hall 21 Dai Hall Chiba 13:30 14:30
17:30 18:30
4/13 NHK Osaka Hall Osaka 17:00 17:45
4/14 12:45 13:30
16:15 17:00
4/21 Sendai Sunplaza Hall Miyagi 14:15 15:00
17:45 18:30
4/27 Ueno Gakuen Hall Hiroshima 14:45 15:15
17:45 18:30
4/29 Kochi Kenritsu Kenmin Bunka Hall Orange Hall Kochi 14:45 15:15
18:15 18:45
5/4 Kesennuma Shimin Kaikan Miyagi 12:45 13:15
16:00 16:30
5/6 TACHIKAWA STAGE GARDEN Tokyo 13:30 14:30
17:30 18:30
5/11 Chitose Shimin Bunka Center KITAGAS Bunka Hall Dai Hall Hokkaido 12:30 13:15
16:15 17:00
5/18 Niterra Nippon Tokushutogyo Shimin Kaikan Forest Hall Aichi 14:15 15:00
17:45 18:30
5/25 Canal City Gekijou Fukuoka 13:00 14:00
17:00 18:00
5/26 Kumamoto Kenritsu Gekijou Engeki Hall Kumamoto 12:30 13:15
15:45 16:30
6/1 NHK Osaka Hall Osaka 13:45 14:30
17:15 18:00

rot vorbeiKONZERT MERCHANDISE