Ai no Dangan!


SAKI SHIMIZU

MAASA SUDO

YURINA KUMAI


MOMOKO TSUGUNAGA

MIYABI NATSUYAKI

DANCE SHOT VERSION


CHINAMI TOKUNAGA

RISAKO SUGAYA

CLOSE UP VERSIONAa,yuro ga akeru


SAKI SHIMIZU

MIYABI NATSUYAKI

YURINA KUMAI


MOMOKO TSUGUNAGA

MAASA SUTO

DANCE SHOT VERSION


CHINAMI TOKUNAGA

RISAKO SUGAYA

CLOSE UP VERSIONBe Genki <Naseba Naru!>


SAKI SHIMIZU

MIYABI NATSUYAKI

YURINA KUMAI


MOMOKO TSUGUNAGA

MAASA SUTO

DANCE SHOT VERSION


CHINAMI TOKUNAGA

RISAKO SUGAYA

CLOSE UP VERSIONCha Cha Sing


SAKI SHIMIZU


MIYABI NATSUYAKI


YURINA KUMAIMOMOKO TSUGUNAGA


MAASA SUTO


DANCE SHOT VERSION


CHINAMI TOKUNAGA


RISAKO SUGAYA


CLOSE UP VERSION